Приятелството

Приятелството – лек за всяка болка,

на богатство всяко заместител,

за всякакъв стремеж крило,

на всяка радост споделител,

опора в тежкия момент,

на цялото добро носител,

от Бога дар свещен,

в пътя отреден съпроводител,

видима проява на невидим ангел,

благодат и истинска награда,

вселената за нас е цяла.

Сибила

Сибило Тибуртинска, жрица на царе и муза на поети,

пророчица мистична, провиждаща в тъмата,

през всички векове прославата ти свети,

как искам да те видя, да чуя ти словата.

Афоризми

Безочието бие на очи.

+++

Сравнен с ангелите е грешник, сравнен с хората е ангел.

+++

Да различаваме истината от авторитетното мнение.

+++

На малкия завистта е голяма, на слабия злобата е силна, на нищожния омразата е велика.

+++

В пълен мрак и светулката е спасение.

+++

През цялото мироздание най-големият враг на човека е човекът.

+++

Поезията е мост между душите.

+++

Разкаялият се грешник е по-надежден от несъгрешилите.

+++

За доброто е нужна активна подкрепа, за злото са достатъчни неутралитетът и пасивността.

Опасни времена

Във времената ни тревожни, опасни, съдбоносни

вам спасението посочвам със думи плодоносни:

Семейството сплотете и го в крепост превърнете.

Че дяволският план все слабите издирва и в наивните се взира.

Бъдете умни, силни, смели, така не ще ви дяволът уцели.

На плана този грозен и престъпен отпорът е съвсем достъпен –

не влизайте в капана лесен, изпълнен със отровна плесен,

а заговора подъл отхвърлете и заедно за истината бдете.

Пламък

Как красив си, пламъко танцуващ,

сцени по стените пламенно рисуващ.

Как щастлив съм в тъмното да светиш,

чиста топлина в душата ми да вселиш.

Ти си твърде тайнствен, интригуващ

всички с естеството си вълнуващ.

С теб облечен дух небесен

в земен дар си ти принесен.

Как копнея с тебе да се слея,

щом започна аз да мъжделея.