Разкаяният грешник

Разкаял се грешник, отвърнат от злото,
от всички по-силно прегръща доброто.
Характер пречистен, изпитан и буден
за всяка съблазън обект е най-труден.

Дребни душици

Дребни душици с дребни съдби
с едри комплекси се втурват в борби
много да вземат без да дадат,
друго не могат освен да ядат.

Нагон, инстинкти, чувства
без мисъл водят до безумства,
с тях не можеш да си в мира,
от тях и разумът умира.

Такива дръжте настрани,
далеч от пътя си житейски,
те не носят добрини
с отношенията си змейски.

Отломки

Хладен ромон на вода
изпълва тишината,
сянката пълзи едва
и следва светлината.
+++
От една порода се сдушили,
завладели земна власт,
но висши сили отмъстили,
подготвили им огнената паст.
+++
Ужасно недостойни по всичките представи навсякъде в света.
Падение безкрайно, без мяра, без прошка по всякакви закони.
Без съвест в същност нечовешка, сатана в измамен силует.
Мъчително е болно за невинните човеци, тъй страдащи без
отдих и надежда.
Все някога ще свърши, но кой ли ще накаже на дявола слугите?
Да могат да се видят на истината със очите, те биха се проклели
със клетви безпощадни.
Когато поумнеем, ще свърши ли бедата?
Защо непълноценни все ни управляват?
Да видим смисълът какъв е на съдбата!
+++
Проблясък светна в тъмнината
и животът стана ясен,
извън властта на сетивата
духът е тъй прекрасен.
+++
Над гората с боров аромат
вечерта със теменужен цвят
си разстила плаща кадифен
да приспива всеки уморен.
+++
За да опознаеш ти нещата,
от тях отдалечи се,
за да опознаеш същината,
във нея ти вглъби се.
+++
Ти цял превърна ме във стон,
в звучаща струна с нежен тон,
за миг стопих се като сняг,
а времето забави своя бяг.

Слезе Сатаната


На Земята слезе Сатаната,
с крачки кървави върви,
не ще пресъхне ни сълзата,
сърцето силно ще кърви.

Такава е сега Съдбата
за всички наши грехове,
надеждата ни за душата
се смесва с много страхове.

Афоризми

За изкуството на любовта също е нужен талант.
+++
С ум може да се запълни всеки дефицит. С нищо не може да се запълни умствения дефицит.
+++
Културата ражда култура.
+++
Духовното и материалното в човека дават сбор единица. Едното винаги е за сметка на другото.
+++
Ако нямаш меч, използвай ирония. Ако нямаш щит, пак използвай ирония.
+++
Да бъдем минималисти в материалното и максималисти в духовното.
+++
Човек е роб и когато го притежава робовладелец, и когато го владеят собствените му страсти. Но докато в първия случай той може да избяга и да бъде свободен, във втория случай това е невъзможно.