Езотерично

Далеч зад сините простори

в недра на други светове,

невидими за земни взори

живеят странни духове.
Ума си който си отвори

ще стигне чудни брегове,

които сякаш са декори

от бъдещите векове.

Над всекидневните грижи

Завладян от грижи всекидневни,

със наведен поглед към земята,

неизпитващ пориви духовни

неусетно ти обричаш си душата.
Изпълниш ли към другите дълга си,

отрекъл се от всеки егоизъм,

ще имаш чест и пред врага си

за този рядък алтруизъм.

Земният живот

Ах, земният този живот!

Той нужен е и ценно благо.

После някои искат да напуснат,

други вечно искат да останат.

Някои смисъла му търсят,

други вкопчват се във него.

Някои губят интереса,

властва в другите инстинкта.

След края следва резултатът,

тогава идва светлината,

пада булото с илюзии,

всички тайни се разкриват.

Който е това добре прозрял,

той далечни хоризонти има,

няма да живее във мъгла,

верните решения ще взима,

истински свободен във света.

Истината

Истината мога да понасям

и от истината аз не бягам.

Истината истински обичам

и дълбоко й се преклонявам.

Затова не ми се и налага,

не искам и не мога да излъжа.

С истината лесно се живее,

ако си достоен за живота.

Истината е животът,

лъжата го подменя.

Който истината следва,

той е истински човек.

Който лъже и истината скрива,

той съдбата си и себе си убива.

Чист и кратък е на истината пътят,

замърсен и мрачен е този на лъжата.

Като бумеранг са истината и лъжата,

те все се връщат до главата и сърцето,

до душата и ръката, която ги изпрати.

Житейски път

Отсечката житейска да измине

на всеки е дългът човешки,

не ще го жребият отмине

за мигове с ликуване и грешки.

Товарът трябва лично да се носи,

финалът всеки определя сам,

ще прави избор с множество въпроси

за всяка тежест до последен грам.