За чувствата и за отсъствието им

Чувствата оживотворяват,

отсъствието им умъртвява,

чувстването е живот,

безчувствието е смърт.

Чувствата се раждат и узряват, плачат и се смеят,

всячески се проявяват, чудна сила притежават.

Безчувствието със безразличието студена мъртва пустош са,

те вълнуващ трепет с нежност не познават.

Сърцето без чувство – празен, безличен и безсмислен хладен съд.

Воденица без брашно, извор без вода,

градина без цветя е без сърцето с чувства всяка гръд.

Без чувства в живота светът е без цвят,

бъдещето е без утре, а пътят – без посока,

душата вкаменена – в бездната дълбока.

И както при суша, така и при дъжд

пустиня тя щом е, пустиня остава.

В утроба в душите се чувствата раждат

и също със чувства душите се хранят.

Покълне ли семенце живо в пръстта и чувство ефирно в сърцето,

те вечен живот във себе си имат – със свои семенца и

с трепети нежни – като дървета в гората и синевата в небето.

Опасни времена

Във времената ни тревожни, опасни, съдбоносни

вам спасението посочвам със думи плодоносни:

Семейството сплотете и го в крепост превърнете.

Че дяволският план все слабите издирва и в наивните се взира.

Бъдете умни, силни, смели, така не ще ви дяволът уцели.

На плана този грозен и престъпен отпорът е съвсем достъпен –

не влизайте в капана лесен, изпълнен със отровна плесен,

а заговора подъл отхвърлете и заедно за истината бдете.

Навсякъде негодност

Навсякъде негодност страшна,

картината – наистина ужасна.

И няма изход от това,

безпомощни са всякакви слова.

След хиляди години чак

ще можем да говорим пак.

Тогава може би ще можем

способни всичките да бъдем.

Ще станем чак тогаз щастливи,

когато всичките са талантливи

и никой няма да е пречка

във всяка скоростна отсечка,

която в нашето съзнание

изисква цялото внимание.

Сега ще трябва да търпим

и този факт непоносим.

Мисли

В целия голям свят има по един малък свят за всекиго от нас, изграден, изпълнен и обагрен с нашите мисли, чувства и действия.

+++

Не оставяйте живота си да премине незабелязано покрай вас докато се вторачвате с цялото си внимание и сили в странични, маловажни, временни всекидневни неща.

+++

Развитите хора имат идеи, останалите имат интереси. Първите, които са малцина, ще предпочетат идеята пред личния си интерес. Вторите, които са мнозина – обратното. Затова за масовото съединение между хората общият интерес е по-здрава спойка от общата идея. И с оглед на това най-успешни са онези социални лидери, които съумяват да изразят груповите интереси чрез съответните общи идеи.

+++

Всеобщото щастие или нещастие обединява, индивидуалното щастие или нещастие разединява.

+++

От океана на невъзможното да насочим вниманието си към капката на възможното и да я оползотворим докрай.

+++

Добре е всяко желание и стремеж към нещо да съпровождаме с въпроса: Какъв е смисълът от това?

+++

Ако притежаваш само материални неща, значи нищо истински стойностно и трайно нямаш.

Тържество над времето

На жена ми


Дори години сто да станем
ти все ще бъдеш моето момиче,
в житейската ни зима тъй ще си останем –
мъжествен минзухар до милото кокиче.

Че времето безсилно е над влюбени сърца,
те с чувства двете слети са в едно,
а бръчиците нови по нашите лица
на вечната любов са нежно тържество.