Мисли

Ако страданието просто се изтърпи, то само ще ни измъчи и нарани. Но ако се изживее, осмисли и преодолее, ще ни издигне и обогати като хора и индивидуалности.

+++

От момента, в който пренасочите своята загриженост от себе си към другите, към близките си, безпокойствата ви ще изчезнат и в душата ви ще се настанят спокойствие, осмисленост и удовлетворение.

+++

Колкото по-напреднал е човек в своето общочовешко развитие, толкова повече съзнанието му е заето с общовалидни, принципни, философски проблеми и по-малко с въпроси, свързани с битово-всекидневното съществуване.

+++

Ние винаги избираме по-малкото зло и затова злото е все до нас. Докато не се научим да разпознаваме и да се доверяваме на доброто.

+++

Кой е по-важният въпрос: Да преживееш или как да изживееш?

Мисли

Капчица човечност може да спре река от сълзи.

+++

Човек владее много по-обширни територии, ако излезе извън сферата на тесногръдия си егоизъм.

+++

Съществуващата вселена е създадена от въображението на Бога, а новите вселени са оставени за творческата фантазия на поета.

+++

Ако извадите от личните си несгоди общите, ще ви стане по-леко и дори може да излезете на плюс.

+++

Тъй като всички сме създадени от света и сме негови деца, нека му се отплатим, като му дарим талантите си и доброто си отношение.

+++

Колкото по-упорито игнорираш, отхвърляш и прикриваш истината, толкова по-силно и страшно тя те изобличава и наказва.

+++

Когато два интелекта се борят, за съжаление побеждава по-силният, а не по-съобразеният с фактите.

Мисли

Отворете душата си за света и той ще ви обогати.

+++

По-добре скромност и смирение с достойнствo отколкото високомерна и горда посредственост.

+++

Първото впечатление е важно, но решаващо е последното.

+++

С по-далечни житейски хоризонти се вземат по-верни решения.

+++

Ако в живота нямаш поводи за радост, обърни се към природата, тя ще ти ги даде.

+++

Ако ти сам по себе си си ценен, защо ти е да властваш над чуждите души?

+++

За какво са пишещите, ако ги нямаше четящите?

Мисли

 

Безполезно е да кажеш на невъзпитания, че е невъзпитан, на бездарния – че е бездарен, на злия – че е зъл, на простия – че е прост, на завистливия – че е завистлив, на тъпия – че е тъп. Те просто трябва да се изтърпяват, по възможност да се игнорират, и да се оставят на собствената им еволюция.

+++

Обществената стойност на човек се измерва едновременно с мащаба на неговите способности и със степента, в която ги поставя в полза на другите.

+++

Човешката личност не се променя от мястото, на което стои, но мястото се променя от личността, която стои на него.

+++

Умът на човека е неговият пътеводител в сложната джунгла на обществения живот.

+++

Животът пулсира с любовта и омразата, с доброто и злото, с топлината и студа и с оглед на съотношението им се изпълва с щастие или с нещастие.

+++

Ясната интуиция не греши, докато и най-правилното разсъждение може да подведе, ако е основано върху недостоверни факти.

+++

Грешката на недобрите хора е и в това, че не осъзнават колко по-лесен би бил и техният живот, ако те не бяха такива.

Мисли

 

За да разберете доколко сте истинска част от света, осъзнайте и преценете как и доколко с вашите конкретни задачи, постъпки и мисли съдействате за неговото развитие.

+++

Съществуване и живеене
Съществуването на Земята е бездействие или инстинктивно действие. Живеенето е арена за съзнателна работа на духа чрез тялото.

+++

Стойността на вещите се измерва с пари.
Стойността на хората се измерва с достойнства.
Кои са твоите достойнства?

+++

Настроението ви си е за вас, усмивката ви е за другите. Когато двете съвпадат, е чудесно, но във всеки случай не лишавайте другите от усмивка.