Пламък

Как красив си, пламъко танцуващ,

сцени по стените пламенно рисуващ.

Как щастлив съм в тъмното да светиш,

чиста топлина в душата ми да вселиш.

Ти си твърде тайнствен, интригуващ

всички с естеството си вълнуващ.

С теб облечен дух небесен

в земен дар си ти принесен.

Как копнея с тебе да се слея,

щом започна аз да мъжделея.

Песъчинки за спомен

Всяка песъчинка на Земята е спомен за един отминал живот

На цялата Земя през всички времена

са хората живели в различни племена.

И всеки през живота приноса си дал,

поне за песъчинка се някак постарал

за нашата Земя посвоему полезен

със кармата си лична в общата донесен.

Животът преминава , а приносът остава –

и споменът за него – човекът се надява.

Душите въплътени някакъв остатък

след себе си забравят, идат ли оттатък.

Да знаеш ти, човече, щом видиш песъчинка,

че някъде далече е имало снежинка,

отгоре полетяла и долу се стопила,

а после в песъчинка се чудно претворила.

Мога и това

Аз мога и това –

да си служа със слова

и сладки, и горчиви,

но винаги правдиви,

отмерено-ритмични,

мелодично-поетични.

И пиша, и говоря –

предпочитам да не споря.

А думите с нюанс

са истински романс

за всеки разказвач

и тънък познавач.

Със слово се пирува

изкуство щом царува.

А словото обича,

тоз който го не срича. 

На словото аристократ

е всеки поетичен брат,

на словесния висок олтар

таланта той принася в дар.

На всеки с този прочит

поднасям свойта почит.

Който словото цени,

него Бог ще осени.

Да се слея с вечността

От мен светът е отделен.

Преди тъй близо бе, сега е тъй отдалечен.

Угасват бавно светлините,

които грееха до мен,

незрими стават висините,

които търсех ден след ден.

Дали ще има отредено

за мене място осветено,

където тихо приютен

от нищо земно несмутен

се сливам плавно с вечността,

познал след скръб и радостта.

Ангел мой

Бъди до мен, ти ангел мой,

когато сам съм и самотен.

Поне, моля те, до мен постой,

ти двойник си ми доживотен.

Дано любимец аз да стана твой,

което ще заслужа с труд охотен.

Желая да постигна аз покой,

животът ми е твърде смутен.

Чрез мен успех ще имаш свой,

съдбовно, зная, с теб съм вплетен.