Душата

Света във себе си побрала

самата чувства се натясно,

в клетка малка на човешко тяло

душа простор желае страстно.

Дар

Цветенце цъфнало сутрин в гората

сякаш звездица изгряла в росата,

радост за взора със приказка жива,

ангелски дар за една самодива.

Принц на красотата

На ДейвПратен тук с любов от Божествата

син е на принцеса и принц на красотата,

в косите му златни е Слънце изгряло,

в очите му сини пък светят звездите,

на ангел подобен лицето му бяло

стопява сърцата и сгрява душите.

Състояние

Лежах с отворени очи

и се взирах в тъмнината,

за да видя първите лъчи,

когато дойде светлината.


Светлина, ела, не ме мъчи,

не понасям вече самотата,

по отворените ми очи личи

горчивината ми в душата.        

Безглаголно

Погледът ми – леден,

в душата ми – пожар,

образът ми – бледен,

сърцето ми – във жар,

споменът ми – книга,

отворена за миг –

записаното стига –

цял живот – в единствен вик.