Епиграми

 

На живота през оградата промушил се хитрец,
на чуждите успехи умел е той крадец.
Покрай трудностите минал обиграният подлец,
сега напразно се опитва да мине за светец.

+++

Един поет търсил си сюжет,
но не бил от музата обзет,
затова попаднал той на смет
като постоянен свой късмет.

+++

До едно величие
се нареди безличие,
то нямаше различие
от цялото наличие.

+++

Проституция еротическа
е необходимост биологическа,
корупция политическа
е проституция астрономическа.

+++

Моряк във лодка се люлее
и една мечта лелее:
Да хване рибка златна,
но тя да бъде знатна,
задача трудна да изпълни,
морето с водка да напълни.

Епиграми

 

С дните си безчувствени
и задачи лесноумствени
той се смята за напреднал,
на най-развитото си седнал.

+++

От автор съчинение
за читател е мъчение,
от авторска причина
е читателска цицина.

+++

Ограничен във своите дребни теми
той в живуркане безгрижно се прицели.

+++

Намеси се, Боже, радикално,
че държи се тоз катастрофално.

+++

Срещнали се побойници,
разделили се покойници.

+++

Той изпра парите си добре
чрез банки, ресторанти, магазини,
но как душата си ще изпере
след тези престъпления дузини?

+++

Живота си тежък нося на гръб,
съдбата ми явно има ми зъб.

+++

Аз съм на предела –
оттатък е смъртта,
потърсих си портфейла –
не приеха стойността.

+++

Живее нашироко, душата му – тясна,
за всичко това е причината ясна –
отвън е богат, отвътре – мизерен,
за него духът е белегът верен.

Епиграми

 

Импотентни мекотели
пазят стадото овце,
безпроблемно вълците дебели
си хапват всеки ден месце.

+++

В свят суетен и фалшив
нищото се мислело за нещо,
грозният се смята за красив,
а простото се имало за вещо.

+++

Мил жест на съпруга към съпруг,
после се оказа, че е някой друг.

+++

Че си продажник и мръсник
ни разкрива твоят лик.

+++

За него няма по-голяма
награда от салама.
За истински търбух мастит
е важно само да е сит.
За изкуство, култура и наука
не се намира място тука.

 

Афоризми

 

Щастливите хора обикновено са или много повърхностни, или много задълбочени.

+++

Синдромът на нашето време е липсата на време.

+++

Благодарността е хармония в света на доброто.

+++

Завистта е самопризнание за малоценност.

+++

Възхищението награждава обекта и облагородява субекта. Завистта не наказва обекта, но лишава от чест и отравя субекта.

+++

Всеки искрен поглед, който човек насочва към себе си, ускорява развитието му, а всяко неведение и самозаблуда го забавят.

+++

Моралното превъзходство превъзхожда всички превъзходства.

Афоризми

 

На човека му липсва само едно нещо – човечността.

+++

Не очаквайте много от него – той е просто човек.

+++

Всяко тяло, потопено във вода, олеква. Така е и с живота, колкото и да е тежък, изпълнен с хумор.

+++

Ние всички съпричиняваме живота си.

+++

Печалбите и загубите са като вдишването и издишването – не можеш да имаш само едното от тях.

+++

Залезът е изгрев, гледан наобратно. Същото е с раждането и смъртта.

+++

Почтеността се цени и от непочтените.