Афоризми

Когато няма еволюция, на помощ идва революция.

+++

Вярната самооценка и правилните цели са най-прекият път към общочовешкия

напредък.

+++

Не е нужно да си злоумишлен. Достатъчно е да си тъп.

+++

За човек е по-важна тихата истина в душата отколкото шумните заблуди отвън.

+++

Тъпият е щастлив наготово, умният трябва да се постарае.

+++

Единственият успех на някои хора е да провалят успеха на другите.

+++

Пред истинското достойнство и високомерието свежда глава.

Афоризми

 

Любовта е гравитационната сила на сърцето.

+++

Съдържанието на съзнанието ти е твоят живот.

+++

Някои хора са толкова неподатливи на положителното, че и да искате, не можете да им направите добро.

+++

Клишето е за бездарните.

+++

Материалното, дори в красивите си форми, е преди всичко количество; духовното, дори в човешките си форми, е преди всичко качество.

+++

Злобата отравя повече този, в когото е, а не онзи, към когото е насочена.

+++

Миналото дава семената, настоящето ги посява, а бъдещето ги ожънва.

Епиграми

 

Политик един амбициозен
на всички станал одиозен,
но наглостта му е без край,
власт до смърт ще стиска май.

+++

Очевидно е негоден той,
но за властта нали е свой
началник стана с много щение,
от всички срещнат с отвращение.

+++

Ти, подобие противно,
пак будалкаш ни наивно.

+++

Слабият ментално
изгубен е тотално,
но не за политик –
бездарник и циник.

+++

Заради себичността си
той истината ще убие,
диктатор с участта си
вината тежка ще умие.

+++

Не смятам аз за грях,
че нямам общо с тях,
но виждам пак със смях,
че бягат те със страх.

+++

Зла злоба и прокоба
без вина, без грях
преследват в късна доба
всички честни хора.

Афоризми

 

Не помагайте на злото. То и без това е силно.
+++
Лесно се мрази, трудно се обича. Да започнем да правим по-трудното, за да го превърнем в по-лесното.
+++
Всяка форма на даване е по-благородна от всяка форма на вземане. С изключение на болката.
+++
След свободата на избора започва необходимостта на последиците.
+++
Добротата е първото стъпало към съвършенството.
+++
Най-успешни са делата, когато и решението за тях, и изпълнението им е извършено в свобода.

Афоризми

 

Културата е невидимата сила на всеки човек.

+++

Животът е сеитба, а жътва е смъртта.

+++

Мъдростта е в това: Да знаеш причините, да приемаш необходимостите и да се извисяваш в свободата си.

+++

Една брачна двойка може да бъде с минимум усилия щастлива и с максимум усилия нещастна.

+++

Човек е господар на ума си и роб на глупостта си.

+++

Любовта е стон, тържество, поклон.