Афоризми

Безочието бие на очи.

+++

Сравнен с ангелите е грешник, сравнен с хората е ангел.

+++

Да различаваме истината от авторитетното мнение.

+++

На малкия завистта е голяма, на слабия злобата е силна, на нищожния омразата е велика.

+++

В пълен мрак и светулката е спасение.

+++

През цялото мироздание най-големият враг на човека е човекът.

+++

Поезията е мост между душите.

+++

Разкаялият се грешник е по-надежден от несъгрешилите.

+++

За доброто е нужна активна подкрепа, за злото са достатъчни неутралитетът и пасивността.

Афоризми

Когато човек е враг на себе си и Бог не може да го спаси.

+++

При всеобщ егоизъм емпатията е подозрителна.

+++

Ако за един народ истината няма значение, той никога няма да види справедливост.

+++

За какво са ти приходи, ако нямаш разходи.

+++

Духът дава, материята взема.

+++

По-лесно ще напълним морето с чаша отколкото празна душа с мъдрост.

+++

Не е ясно кое желание е по-силно – да обичаш или да те обичат.

Афоризми

За изкуството на любовта също е нужен талант.
+++
С ум може да се запълни всеки дефицит. С нищо не може да се запълни умствения дефицит.
+++
Културата ражда култура.
+++
Духовното и материалното в човека дават сбор единица. Едното винаги е за сметка на другото.
+++
Ако нямаш меч, използвай ирония. Ако нямаш щит, пак използвай ирония.
+++
Да бъдем минималисти в материалното и максималисти в духовното.
+++
Човек е роб и когато го притежава робовладелец, и когато го владеят собствените му страсти. Но докато в първия случай той може да избяга и да бъде свободен, във втория случай това е невъзможно.

Афоризми

 
 
 
 Истината е кармата на лъжеца.
 +++
 Действителността е еманация на характера.
 +++
 Способностите на човека и неговите пороци са безкрайна стълба с възходящи и с низходящи стъпала.
 +++
 Да избереш трупането на имущество пред развиването на живите духовни ценности е като да предпочетеш оцветеното стъкло пред прозрачния диамант.
 +++
 Отражението на собственото злодейство е по-възпитателно от примера на чуждото добротворство.
 +++
 Пуста е безидейната душа.
 +++
 Което ще бъде, се определя от това, което е било. 

Афоризми

 
 

 Времето е приятел, когато го съзнаваш, и враг, когато го забравяш.
 +++
 Всички различия в една семейна или любовна двойка могат да се сведат до съгласие с изключение на глупостта.
+++  
Всеки човек е огледало, в което природата се оглежда. Понякога образът е така изкривен, че самата природа не може да се познае.
+++
Човек е най-щастлив тогава, когато собствената и чуждата оценка за него съвпадат.
+++
Самонадценилият се разочарова другите, самоподценилият се обезсилва себе си, а вярно оценилият се е радост за всички.
+++
От видимото към невидимото расте трудността на постигнатото.
+++
Който не знае, че има и духовни ценности, трупа имущество и на смъртното си ложе.
+++
Недей да търсиш съдбата си, тя ще те намери.