Епиграми

Каква съдба е тази,

всеки всекиго да мрази,

а всеки пуяк празнодумен

да има себе си за умен.

Така е в милото ни племе

с характер – дявол да го вземе.

+++

Ти не стъпвай в стъпки чужди,

в своята пътека си върви –

не че някой те осъжда,

но личен почерк не губи.

+++

За какво ли не човекът драпа,

но за крайна цел остава трапа.

+++

На закона един служител

станал негов нарушител –

дори престъпникът е драг

пред отвратителния този враг!

+++

Когато си умрял – просяк или цар,

парите за душите ненужен са товар.

+++

За физическото всекидневие закотвен,

без мисъл по-нагоре,

да спори важно е приготвен

със упорство на магаре.

+++

Човек се ражда и умира сам,

пристига тук и отива там.

+++

Един ден човекът заблуден

с очевидно много сбъркан ген

решил да бъде ни началник,

макар че пълен е нещастник.

+++

След множество горчиви чаши,

изпити през живота,

той от нищо се не плаши,

дори и от кивота.

+++

Мащаб провинциален,

провинциален дух и форма –

въпрос екзистенциален –

сега съвременна са норма.

Афоризми

Често определянето на цели е по-трудно от постигането им.

+++

За радост слабоумието не е заразно. Но за съжаление и даряването на ум не е възможно.

+++

Нашата реалност ражда реализъм, който бързо превръща всеки плах оптимизъм в безнадежден песимизъм.

+++

Съвестта е най-добрият пътеводител в живота.

+++

Разумът ни да е голям и в малките неща.

+++

Някои не искат да видят истината, защото тя ще ги убие.

+++

Хората сме смъртни. Затова всяка несъобразена с това положение по сила, мащаб и времетраене амбиция е неоправдана и вредоносна.

+++

След хилядолетното си съществуване човекът е едно разочарование.

+++

Никой не може да спаси България от собственото й население.

+++

При досег на качественото с некачественото страда качественото.

Епиграми

На любовна паяжина в клопка

сърцето ми попадна изведнъж,

ти душата ми държиш във клетка,

защото аз съм само влюбен мъж.

+++

Началник ограничен демотивира,

колектив подчинен агонизира,

той е тъп, жесток  и мачка,

за всякакъв успех спирачка.

Остане ли начело тоз кретен

ще стане колективът труп студен.

Шут много як в гъза му тлъст

е най-добрият на съдбата пръст.

+++

На жената й харесва мъжът да бъде мъж,

а на него му харесва тя „да” да каже отведнъж.

+++

Измъчено население –

поколение след поколение.

+++

Няма ли пари, няма и човечност.

Има ли човечност, щом е със пари?

Може да е чудна странната словесност,

но истина ви казва и повече дори.

+++

Отдавна искам да те питам

защо ли толкова си зла,

дали любов ще мога да изпитам,

ако по-добра ти би била?

+++

Интересите му – разни

и повечето – празни.

Покажеш ли му книга

и ужасът го стига.

За него е чудесен

светът му безсловесен.

Афоризми

Историята на човечеството е история на злото, на егоизма и на омразата.

+++

Нормално е да не се вярва на повечето политически партии,

лошото е, че не може да се има доверие на повечето избиратели.

+++

Справедливостта  не трябва да е оправдание за жестокостта.

+++

Да не се лишаваме от настояще заради бъдещето, но и да не жертваме бъдещето заради настоящето.

+++

В живота е като в шаха – играеш с тези видове фигури и по тези правила, които са ти дадени, а не каквито на теб би ти се искало да бъдат.

+++

Човекът е лош ученик – за 2000 години не е успял да научи нито една от Десетте Божи заповеди и още прави обратното на тях.

+++

Той е в хармония със себе си – мрази всички.

Афоризми

Безочието бие на очи.

+++

Сравнен с ангелите е грешник, сравнен с хората е ангел.

+++

Да различаваме истината от авторитетното мнение.

+++

На малкия завистта е голяма, на слабия злобата е силна, на нищожния омразата е велика.

+++

В пълен мрак и светулката е спасение.

+++

През цялото мироздание най-големият враг на човека е човекът.

+++

Поезията е мост между душите.

+++

Разкаялият се грешник е по-надежден от несъгрешилите.

+++

За доброто е нужна активна подкрепа, за злото са достатъчни неутралитетът и пасивността.