Словото за мен винаги е било много близко и специално средство за изразяване и общуване в живота, в юридическата ми професия и в поетическото творчество.

След издаването на трите ми поетични книги „Музика в поезия”, „Поетична мелодия” и „Лирична хармония” от издателство „Фенея” смятам създаването на блог за поезия за следващ най-подходящ и пряк път към читателя.

Вярвам, че поезията като мост между човешките души и носител на стремеж към истина и на копнеж към красота, доброта, хармония и съвършенство в света ще дарява вдъхновяваща сила и познавателна и естетическа наслада.

Върху основата на обединяващото изкуство авторът и неговите читатели духовно изграждат една ясно определена характерна общност със свое специфично обагрено светоусещане. Нека нашата поетическа общност непрекъснато да расте и да обогатява света със своите благородни мисли и чувства.

Всеки свой стих посвещавам на теб, читателю.

Явор Бояджиев

                       В тих момент на озарение
                       в стих светът е отразен,
                       в миг могъщ на вдъхновение
                       той със стих е продължен.