Езотерично

Далеч зад сините простори

в недра на други светове,

невидими за земни взори

живеят странни духове.
Ума си който си отвори

ще стигне чудни брегове,

които сякаш са декори

от бъдещите векове.

Любовно

Изпитвам трепета в душата ти –

на космоса вибрациите във теб,

за мен си струната изпъната,

на която свири със лъча си Феб.Заслушани в любовната ни песен

пространството и времето притихват,

светът с крила от чувства е понесен,

а горе ангелите се усмихват.

В сумрака на деня

В сумрака на деня, когато вечерта настъпва,

властта на чувствата извира и душата завладява

с просторите й безгранични на образи и цветове,

разпалвайки със огнени езици безбройни светове.
Вселената на чувствата покълва и израства

с магична сила в тайнствения мрак,

дарявайки природата човешка

със божествен знак.

Над всекидневните грижи

Завладян от грижи всекидневни,

със наведен поглед към земята,

неизпитващ пориви духовни

неусетно ти обричаш си душата.
Изпълниш ли към другите дълга си,

отрекъл се от всеки егоизъм,

ще имаш чест и пред врага си

за този рядък алтруизъм.

Земният живот

Ах, земният този живот!

Той нужен е и ценно благо.

После някои искат да напуснат,

други вечно искат да останат.

Някои смисъла му търсят,

други вкопчват се във него.

Някои губят интереса,

властва в другите инстинкта.

След края следва резултатът,

тогава идва светлината,

пада булото с илюзии,

всички тайни се разкриват.

Който е това добре прозрял,

той далечни хоризонти има,

няма да живее във мъгла,

верните решения ще взима,

истински свободен във света.