Да се слея с битието

Направи ме птица в небето,

направи ме риба в морето,

направи ме цвете в полето,

да съм навсякъде където

ще бъда слят със битието,

когато няма да ме има

след човешката ми зима,

която данъка си взима,

а надеждата е немислима.

За чувствата и за отсъствието им

Чувствата оживотворяват,

отсъствието им умъртвява,

чувстването е живот,

безчувствието е смърт.

Чувствата се раждат и узряват, плачат и се смеят,

всячески се проявяват, чудна сила притежават.

Безчувствието със безразличието студена мъртва пустош са,

те вълнуващ трепет с нежност не познават.

Сърцето без чувство – празен, безличен и безсмислен хладен съд.

Воденица без брашно, извор без вода,

градина без цветя е без сърцето с чувства всяка гръд.

Без чувства в живота светът е без цвят,

бъдещето е без утре, а пътят – без посока,

душата вкаменена – в бездната дълбока.

И както при суша, така и при дъжд

пустиня тя щом е, пустиня остава.

В утроба в душите се чувствата раждат

и също със чувства душите се хранят.

Покълне ли семенце живо в пръстта и чувство ефирно в сърцето,

те вечен живот във себе си имат – със свои семенца и

с трепети нежни – като дървета в гората и синевата в небето.

Приятелството

Приятелството – лек за всяка болка,

на богатство всяко заместител,

за всякакъв стремеж крило,

на всяка радост споделител,

опора в тежкия момент,

на цялото добро носител,

от Бога дар свещен,

в пътя отреден съпроводител,

видима проява на невидим ангел,

благодат и истинска награда,

вселената за нас е цяла.

Сибила

Сибило Тибуртинска, жрица на царе и муза на поети,

пророчица мистична, провиждаща в тъмата,

през всички векове прославата ти свети,

как искам да те видя, да чуя ти словата.

Афоризми

Безочието бие на очи.

+++

Сравнен с ангелите е грешник, сравнен с хората е ангел.

+++

Да различаваме истината от авторитетното мнение.

+++

На малкия завистта е голяма, на слабия злобата е силна, на нищожния омразата е велика.

+++

В пълен мрак и светулката е спасение.

+++

През цялото мироздание най-големият враг на човека е човекът.

+++

Поезията е мост между душите.

+++

Разкаялият се грешник е по-надежден от несъгрешилите.

+++

За доброто е нужна активна подкрепа, за злото са достатъчни неутралитетът и пасивността.